Pilates Übungen

the hundred

Brigitte Stemmler

roll-up

Brigitte Stemmler

leg circles

Brigitte Stemmler

rolling like a ball

Brigitte Stemmler

single leg stretch

Brigitte Stemmler

double leg stretch

Brigitte Stemmler

 

 

straight leg stretch

Brigitte Stemmler

double straight leg stretch

Brigitte Stemmler

criss cross

Brigitte Stemmler

twist

Brigitte Stemmler

single leg kicks

Brigitte Stemmler